Lidt om guld

Guld: (Aurum, Lat.) Grundstof nummer 79 i det Periodiske system med forkortelsen Au og er et meget tungt (19,32g/cm3) og yderst formbart gult metal. Guld er i sin reneste form det mest formbare og duktile materiale der findes. Et enkelt gram guld kan smedes til én kvadratmeter bladguld . Det kan gøres tyndt nok til at blive gennemsigtigt.

Det rene guld er således for blødt til de fleste praktiske formål, og det bruges derfor legeret med andre metaller, oftest sølv og kobber . Når guld er legeret, angives dets renhed i karat : Rent guld er 24 karat og betegnes finguld, men til smykker anvendes sjældent 22 karat herhjemme, men oftest 18, 14 eller 8 karat. Jo lavere karat, des højere er indholdet af sølv og kobber i legeringen. Mængden af sølv og kobber bruges til at justere farven på den færdige legering. Den færdige legerings guldindhold angives i promille ved stemplingen af varen og skal desuden være stemplet med et af FORCE godkendt og registreret Mester-stempel (Navnestempel).

Benævnelser (stemplinger):
Alle guld, sølv, platin og palladiums varer skal her i Danmark være stemplet korrekt. Da disse varer reelt stadig betragtes som et betalingsmiddel er de underlagt en meget streng kontrol. Dette betyder at producenter (ædelsmede, guld- og sølvsmede) og andre, der ønsker at sælge smykker som ædelmetal, skal stemple arbejdet i henhold til lovgivningen.
Du kan læse meget mere her: http://www.aedelmetalkontrollen.dk/cms/site.aspx?p=6128

Alt arbejde i guld skal være stemplet med et navnestempel og et lødighedsstempel og kan som oftest være stemplet:
.916 = 22 karat (21,6)
.875 = 21 karat
.750 = 18 karat (Typisk Svensk)
.585 = 14 karat
.375 = 9 karat (Typisk Engelsk)
.333 = 8 karat (Typisk Dansk)

Praktisk kan guldarbejder dog stemple den lødighed guldet har, hvis guldet er legeret og angivet som f.eks. .375 er det 9 karat, eller hvis man har lyst til at lave noget i 16 karat, kan man med god samvittighed stemple .666.
Guldvarer skal dog som minimum i Danmark være 8 karat = .333

Og så selvfølgelig undtagelserne: Produkter af guld, platin og palladium, som vejer mindre end 1 gram, er undtaget fra kravet om holdigheds- og navnestempling.

TORN eller NØRBO er registreret navnestempel.
Find os på: http://www.aedelmetalkontrollen.dk/cms/site.aspx?p=6128

Finguld (24karat) er meget kostbart.
F.eks. kostede 1 gram finguld den 9. september 2011- 325,70 Dkr. Men det kan svinge meget i pris.

Guld er et ædelmetal, der sættes i forbindelse med solen, men også som symbol på overjordisk storhed, eller rigdom og velstand. Guld symboliserer evigheden, erkendelse og troskab. Alkymister betragtede guld som noget ædelt, i stræben efter lutring, esoterisk erkendelse, og det højeste trin i åndelig udvikling. I Kina betragtedes guld som solens metal og uressensen yang. Astrologisk hører guld til stjernetegnet løven.  Kilde: Wikipedia.dk

Guld er et ædelmetal, der sættes i forbindelse med solen, men også som symbol på overjordisk storhed, eller rigdom og velstand. Guld symboliserer evigheden, erkendelse og troskab. Alkymister betragtede guld som noget ædelt, i stræben efter lutring, esoterisk erkendelse, og det højeste trin i åndelig udvikling. I Kina betragtedes guld som solens metal og uressensen yang. Astrologisk hører guld til stjernetegnet løven.

Kilde: Wikipedia.dk